Praktisch

Hoe werkt dat nu eigenlijk, bij een psycholoog gaan?

U kan zelf contact met mij opnemen of u kan doorverwezen worden door bijvoorbeeld een arts, een hulpverlener, enz.

Het eerste contact zal telefonisch of via mail verlopen. We maken een eerste afspraak en ik luister naar uw verhaal. Blijkt uit deze eerste kennismaking dat wij samen op pad kunnen gaan, dan maken we wekelijks, om de twee weken, of… een afspraak (afhankelijk van situatie tot situatie en van uw vraag of nood).

Als blijkt dat ik niet de geschikte persoon ben om u te helpen, verwijs ik u graag door en als u wil, help ik u een afspraak te maken.

Hoe verlopen de gesprekken zelf?

Dit is afhankelijk van het probleem. Geen enkel gesprek zal hetzelfde verlopen, maar meestal duurt een gesprek ongeveer 50 minuten.

Alle gesprekken vallen onder het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat alles wat u me vertelt, in vertrouwen gezegd wordt. Zonder uw akkoord zal ik dus met niemand over de inhoud van ons gesprek praten (zie ook de deontologische code). Als u niet wil dat iemand weet dat u gesprekken heeft met een psycholoog, kan dit dus perfect. Zonder uw akkoord zal ik aan niemand meedelen dat u bij mij op gesprek komt.

Uiteraard kunt u zoveel vragen stellen als u maar wilt: zowel telefonisch, persoonlijk, of via mail. Ik engageer me om, waar mogelijk, zo snel mogelijk een antwoord te geven op uw vragen.

Terugbetaling

Verschillende mutualiteiten bieden reeds (gedeeltelijke) terugbetaling. Voor een overzicht van de huidige situatie: klik hier of neem contact met uw mutualiteit.